SCA Display i Norrköping


Display till Video och DVD

Vad görs på SCA Display i Norrköping
SCA Display i Norrköping var under 80 talet och till och med mitten av 90-talet ett privat lokalt företag. Därefter köptes företaget successivt upp av SCA Packaging Sweden AB.

2001 tillträdde John-Åke Svensson som divisionschef på SCA Display.  John-Åke och Jan Ribberfeldt, som varit med sen displaytillverkningen började i Norrköping i mitten av förra seklet, driver nu företaget.

John Åke Svensson och Jan Ribberfeldt

Kärnverksamheten går ut på att hjälpa kunderna att synas. Detta kan bl a åstadkommas genom att tillverka displayer och utomhusreklam genom att: ta fram innovativa konstruktioner, grafiskt behandla tryckunderlag, få över färginformationen till JetScreen och ramar/schabloner , screentrycka  på wellpapp med UV härdande färg i någon av de tre tryckpressarna från Swecia , stansa och efterbearbeta .

Display köper råmatrialet, färdig wellpapp, mestadels från systerdivisionen i Järfälla.

Allt görs för att få fram en display eller utomhusskylt som hjälper kunderna att exponera sig. Personalen inom Display arbetar för att kundens budskap, olika starka varumärken, snabbt ska nå slutkunden.

Har kunden andra "bildmässiga" behov än vad som kan fås fram i screentryckpressarna så kan  flexotryckta, offsettryckta eller digitaltryckta produkter enkelt tas fram inom systerföretag.

De största kunderna är Kraft ,  Disney (Buena Vista) och Gillette.


Inspiration
De flesta inom Display fick under 2002-2004 inspiration med hjälp av föreläsare som: Kjell Enhager, Bengt JohanssonKaj Pollak, Mark Levengood och Jörgen Oom (Intressanta föreläsare att lyssna på, men ofta säger de "självklarheter": att vi ska ta hand om varandra, samtidigt som vi till viss del ska vara självkritiska ska vi tro på oss själva och företagets idé, ni är i "världsklass", som en föreläsare sa. Vidare ska vi ta ansvar, se till att medarbetarna känner sig delaktiga, har kul och att ledare ska belöna vid rätt tillfälle etc. Dessa s k självklarheter behöver dock upprepas...).

Jörgen Oom berätta om vad som kännetecknar en god organisation:
....Tankar som kan följas upp i fikarummet:
Jörgen Oom föreläser för all Display personal 12 april 2004

Lunch på SCA Display i NorrköpingNär orderklockans ljud klingar har kunderna återigen visat sitt förtroende för SCA DisplayVad gör en controller i en divsion inom SCA Packaging Sweden?

Praktiskt fungerade controllern ofta som länk mellan HK i Värnamo och Displayverksamheten i Norrköping när olika uppgifter antingen ska sammanställas på HK, eller när ekonomiska spörsmål ska förmedlas från HK ut i organisationen. Inom Display arbetar man med affärssystemen Jeeves och Agresso, som controllern hade användaransvar för. Budget och kalkyl arbetar man delvis i ett separat kalkyl- resp budgetsystem. Att ta fram och analysera månadsresultat och rapportera detta till HK i Värnamo var en viktig del av arbetet. Även internt är det förstås av vikt att resultatet beskrivs på ett sådant sätt att det är möjligt att sätta fingret på de områden som kan utvecklas än mer och kostnadseffektivisera inom de områden där så är möjligt. 

Under 2001, samtidigt som divisionschefen John-Åke började, drogs arbetet igång med att ta fram en ny affärsidé och ny strategi. Till detta kopplades ett balanserat styrkort med olika typer av nyckeltal. Nyckeltal som vi har utvecklat sen dess. Det var min uppgift att hålla i de ekonomiska nyckeltalen och en del uppgifter och nyckeltal som rörde personalen. Med en teknisk och "humanistisk" bakgrund bör det vara möjligt att förstå människorna och tekniken bakom de ekonomiska rapporterna. Det kan dock vars svart att hitta forum och få legitimitet för att få till vardagliga möten med alla medarbetare. Controllern bör försöka se affärssystemens potential som strategiskt verktyg och verka för att uppgifter som hör till ekonomistyrningsområdet synkroniseras  för att underlätta avläsningen av företagets verksamhet.

Under 2003 fungerade controllern även som administrativ chef, med ansvar för bl a ekonomi, inköp, kalkyl och reception. Att vara en del av och leda en grupp var en roll som han trivdes med.

Ett "sista uppdrag" som han tog var att styra om inköp och konteringsrutinerna så att de som köper in även utnyttjar Displays affärssystem Jeeves och där gör inköpet/konteringen. Detta, som skulle ha genomförts redan år 1999, genomfördes, med stöd från HK, under november månad. De nya rutinerna leder både till bättre kostnadskontroll och smidigare fakturahantering.

Sviktande orderläge
Under slutet av 2003 fick Display inte hem så mkt order som det var tänkt, vilket ledde till arbetsbrist och uppsägningar. Gruppen bestående av inköp, controlling och reception upplöstes. Under 2004 hade Display en tillfällig ordertopp i augusti, men sen dök marknaden och i december 2004, konstaterades återigen att de inte hade tillräckligt med order i förhållande till rådande personalstyrka, vilket återigen resulterade i en neddragning med 19 personer. Organisationen fick koncentrera sig på enbart "produktiva krafter". Marknadssidan behöll sitt manskap. Konstruktion, repro, produktionsberedning och controllerrollerna minskades.

Nedan Martin som tar över controllerrollen inom Display; Douglas, ekonomidir; John Åke, divisionschef och Mona, controller på Förpackningsservice:
Martin Davidsson, Douglas Hoover, John-Åke Svensson och Mona WilliamssonInom Display genomförs på inititativ av personalen många trevliga gemensamma aktiviteter som t ex innebandy varje fredag, fisketurer ( 2003 ) och julfester . Fisketurerna har under 2003 och 2004 gått till Lammskär.
Jan Söderman och Kent Lundgren delar ut priser på julfesten 2003 Innebandy varje fredag kl 15
Micke med stora fisken från fisketuren 2004
Dans på julfesten 2003
Tryckare på kurs hösten 2004
utbildning pågår
Jan Dahl - en anlytisk ingenjör med många år i wellpappbranschen (en av två personer med guldklocka).
Jan Dahl
Inte ett öga var torrt när det var dags för samling sista dagen på jobbet måndag den 31 jan. Lyckönskningarna ville aldrig ta slut:
Kent och Jan R
Jag kommer att sakna "Kvisten" som gav mig extra mycket kärlek och blommor
Tommy Kvist säger: Det är trist att vi nu lämnar detta skepp