Några hängivna fiskare och/eller sociala personer inom SCA Display 

ger sig ut för att fiska den 25 sept 2004

Fiske på nordöstra Lammskär:
En vy över centrala Lammskär
alla fiskar
östra sidan
Micke med strörsta fångsten under dagen
(dock ej Micke som fångat)
Grillning
Micke med största fångsten under dagen
grillning efter en lång dags fiske
  Grillning efter en hel dags fiske:
  Vy över hamnen på Lammskär:
Frukost intages
kultur on Lammskär