Tisdag 9 maj 2000 
 
Forskning i Växjö: Smålandsposten och Ekonomihögskolan vid Växjö universitet inleder nytt samarbete. Det innebär att Ekonomihögskolan medverkar på www.smp.se med reflektioner, rapporter och debatter om ekonomi, företagande och arbetsmarknad.

Ett proaktivt agerande i sophanteringsfrågan
Kent Lundgren, doktorand vid Ekonomihögskolan, förväntar sig att växjö kommun handlar proaktivt (förutseende och handlingskraftigt) och inte reaktivt (väntar på beslut "uppifrån") när det gäller framtidens sophantering. På det lokala planet så känner man bättre till de smidigaste lösningarna. Ett proaktivt handlande leder ofta både till mindre miljöpåverkan och bättre ekonomi, vilket kan antas ligga i linje med både dagens och morgondagens Växjöbors vilja.Vi har i ett antal artiklar i Smp kunnat följa hur Växjö kommun väntar svar på om hur sophanteringen ska hanteras i framtiden. Om det nu är så att det inte finns någon svar på hur sophanteringen ska gå till inom Växjö kommun så kan det tolkas både positivt och negativt. Positivt, om man tror sig kunna se en bättre lösning i framtiden. Negativt, om Växjö kommun på så sätt kan uppfattas som reaktiv (väntar på beslut ”uppifrån”) i stället för proaktiv (förutseende och handlingskraftig). 

Redan för tio år sedan fanns det kommuner som hade känsla för att sortera glas, papper, kartong, metall, ”vått”/organiskt och ”torrt”/brännbart avfall var för sig. Nu, tio år senare, verkar det som en del har svårt att se poängen med att särskilja just ”vått”/organiskt och ”torrt”/brännbart avfall.

Om vi koncentrerar oss på kategorierna ”vått”/organiskt och ”torrt”/brännbart avfall (och antar att insamlingen av papper, kartong, glas, metall och i viss mån plast fortgår som idag) kan det konstateras, utifrån olika artiklar i Smp, att Växjö kommun väntar på vad olika myndigheter och institutioner har att säga i frågan om hur dessa fraktioner bör behandlas. Det positiva med detta förhållningssätt är att sakernas tillstånd kan ha förändrats på 10 år. 

Själv menar jag att frågan om hur avfall bör behandlas till viss del har förändrats på tio år. Det som har förändrats är det idag finns en större medvetenhet om att avfall bör undvikas överhuvudtaget. Redan i planerings och konstruktionsfasen av en produkts livscykel tänker man många gånger på att minimera avfallet och gynna återanvändning och återvinning. På så sätt blir det mindre avfall, vilket är bra både ur ekonomisk och naturens synvinkel. Samtidigt så minimeras den upplevda risken av olika kommuners energiverk byggs fast i ett beroende av brännbart avfall. 

Det som inte har ändrats på tio år är, ur min synvinkel, att det fortfarande är logiskt att särskilja på vått/organiskt och torrt/brännbart avfall. Staten försöker med olika regler och förordningar peka på det nödvändiga i att inte deponera brännbart och organiskt avfall. Det är dock oroande att detta regelsystem ibland förvirrar mer än det klarlägger nödvändigheten av att kompostera organiskt avfall och bränna det avfall som kan (som inte redan har planerats bort, återanvänts eller återvunnits) brännas.

Den kanske något kniviga frågan är om komposteringen bäst görs hemma i en ”egen” kompost eller om det bäst görs i en större anläggning som kommunen ansvarar för. Det finns kommuner, såsom Falun och Borlänge, som satsat på en större anläggning för kompostering (i Falun sorteras avfallet redan i hushållet i röda (förbränning), svarta (kompostering) och vita (deponering) påsar). Även i Växjö finns det idéer och reserverade pengar för en större anläggning för det organiska avfallet.

Olika organisationer tjänar ofta på att agera proaktivt i stället för reaktivt. Växjö kommun har inom ett flertal områden agerat proaktivt och det kan förväntas att de gör det även i frågan om det våta/organiska och torra/brännbara avfallet. På så sätt bejakas människans förmåga att själv se lösningar på dagens problem. På det lokala planet så känner man bättre till de smidigaste lösningarna. Ett proaktivt handlande leder ofta både till mindre miljöpåverkan och bättre ekonomi, vilket kan antas ligga i linje med både dagens och morgondagens växjöbors vilja. Vi kan hoppas att Växjö kommun snart sätter ner foten och därmed, i sista stund, kan anses som proaktiva i frågan om hur det brännbara och organiska avfallet ska behandlas.

Kent Lundgren
Doktorand, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet
 
 


Gå till debatten
 
 
NYHETER
SPORT
KULTUR
DEBATT

 

©Text och bilder är skyddade av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden