Från sommaren 2004 (utskriftsversion)

Mamma Benita och Bengt på besök:
Segling tillsammans med Lottas syster Camilla och Fredrick
Bengt, Benita och Kent
Fredrick, Camilla, Lotta och Kent 
Grillning på en enslig plats
Nyfångad lax (dock inte undertecknad som fångat)
Grillning med Birdei 24 i bakgrunden
nyfångad lax öster om Väggö
  Slappa i solen:
  Solen ligger på men det är ändå inte så varmt
Tillbakalutad Kent
Kent med solen i ögonen