Från sommaren 2004

Mamma Benita och Bengt på besök:
Segling tillsammans med Lottas syster Camilla och Fredrick
Bengt, Benita och Kent
 fredrick= 
Grillning på en enslig plats
Nyfångad lax (dock inte undertecknad som fångat)
Grillning med Birdei 24 i bakgrunden
nyfångad lax öster om Väggö
  Slappa i solen:
  Solen ligger på men det är ändå inte så varmt
Tillbakalutad Kent
Kent med solen i ögonen