Arbetsprocess inom coaching

Övergripande upplägg inom min coaching har beskrivits separat.
Nedan kort om GROW metodiken och andra punkter som beskriver arbetsprocessen inom coaching.

En viktig delprocess inom varje coachingsamtal följer den så kallade Goal (mål), Reality (verklighet), Options (alternativ), Will (vilja/handling) (Goal, Reality, Options, Will) modellen:
Vi ringar in dina mål, kort och långsiktiga, och vi ser till att dom blir smarta enligt * Specific (specifikt), * Measurable (mätbart), Achivable (genomförbart), Relevant (relevant), Time framed (tidsbundet). modellen.
Analys av nuläge och vad kan du påverka, SWOT i praktiken.
Vilka alternativ och vilka olika perspektiv kan du se.
Till sist uppgifter och utmaningar som du finner attraktiva.

Olika övningar:

För att ge liv till våra samtal använder vi oss av olika coachingövningar. När du själv känner till övningarna bättre får du själv gärna föreslå vilken vi ska hämta energi ifrån.

Andra viktiga punkter inom coaching:
Hur kan alla dina roller och relationer, lärstil, och känsla-handling-tanke, samspela.
Personligt mästerskap – utveckla din maximala potential eller upptäck att du vill göra mindre. Ditt inre ledarskap.
Kompetenskartläggning som utgår från din personlighet och styrkor.
Personlig aktiv handlingsplan som följer både en stor Agenda och liten agenda.
Uppföljning – vilka val har du gjort och vad valde du bort?

Även ledarskapscoaching följer GROW modellen och ovanstående arbetsprocess,
men här har jag mer fokus på din roll som chef/ledare och coach.


Tillbaka till min coachingframsida.

här visas fåglarna


Kneippgatan 23
602 36  NORRKÖPING
Tfn +46 -(0)11-23 75 22
070 606 9876
E-post kent.lundgrenn@telia.com
 


här visas en skog View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile
This document is maintained by kent.lundgrenn@telia.com
Initial version: Nov  2008
Last update: