K L Coaching   - utveckling nära Dig!

COACHINGDEKLARATION - en beskrivning av KL Coaching och vår syn på coaching

Vi har samlat vår coachingdeklaration över KL Coaching på sidan: www.kentlundgren.se/coaching :
 Kent Lundgrens coachinghemsida, nr 1

Vårt sätt att åstadkomma en struktur inom coachingen, det som tas upp i Hilmarsson (2006: Kap 9, s 215-230, Coachingrelationen) visas i vårt övergripande upplägg:
Kent Lundgrens coachinghemsida - övergripande upplägg
 

Övergripande upplägg leder vidare till en konkret beskrivning av vår arbetsprocess inom coaching:
Kent Lundgrens coachinghemsida - arbetsprocess

Ovan trycker vi på den klassiska GROW modellen, en modell som från och med våren 2009 kompletteras med coachingtrappan (Hilmarsson, 2006). Vi visar inom arbetsprocessbeskrivningen även exempel på övningar och instrument inom coachingen.

Vi framhäver våra styrkor genom att visa på vilka som ingår inom KL Coaching och vad coaching är för oss genom t ex ge en utvecklad beskrivning av vår syn på coaching.

Vårt coachingöverenskommelse, kontrakt, som det normalt ser ut.

Vår sammanställning över definitioner av coaching och våra utgångspunkter för vår coaching, sitter som klistrade innanför pannbenen på oss som jobbar inom KL Coaching. Vår historiska beskrivning av coachingen fungerar också som en mental utgångspunkt. Eklektiskt väger vi samman och tar det bästa från olika filosofiska och teoretiska skolor som bildar stomme och grund i vår syn på olika dimensioner inom coaching.

Vad skiljer vår coaching från andras, och vilka är våra värderingar och ställningstaganden runt den coaching jag utövar

Våra utgångspunkter och ”gröna” värderingar framgår tydligt på hemsidan, vilket har lett till att en klient stillsamt undrade om vi kunde coacha henne mot att ta körkort. Självklart kunde vi gå tillsammans med klienten på den väg som ska leda fram till ett körkort (samtidigt ser vi att den miljöprofil som vi blygsamt men bestämt framhåller inom vår coaching fungerar).


här visas fåglarna


Kneippgatan 23
602 36  NORRKÖPING
Tfn +46 -(0)11-23 75 22
070 606 9876
E-post kent.lundgrenn@telia.com
 


här visas en skog View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile
This document is maintained by kent.lundgrenn@telia.com
Initial version: Nov  2008
Last update: