Forskning och uppsatser om coaching

Uppsatser som berör coaching på uppsatser.se.Litteratur
Berg, M. E. (2007) Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, 2:a utgåvan (första utgåvan 2002) .

The Executive Coaching Forum, The Executive Coaching Handbook – Principles and Guidelines for a Successful Coaching Partnership, 4:e utgåvan. Källa:
http://www.executivecoachingforum.com/docs/default-document-library/echb5thedition2_25.pdf (12-11-30).

Gjerde, S. (2004) Coaching, vad-varför-hur. Lund: Studentlitteratur. (bästa pris just nu)

Grefberg, A. (2007) Någon måste ta hand om friska människors vilsenhet : Coaching - en framtidens arena för psykologer?, psykologexamenuppsats (20p/ 30hp).

Hilmarsson, H. T. (2006) Coachingtrappan – en handbok i att coacha och motivera till resultat, Utbildningshuset.

Lazar, J. & Bergquist, W. (2003) Alignment Coaching: The Missing Element of Business Coaching. International Journal of Coaching in Organizations, 1(1), 14-27. Finns på www.ijco.info/pdfs/artalign.pdf

Whitmore, J. (2002) Coaching for performance – GROWing People, Performance and Purpose, 3 utgåvan, (första 1992).

Whitworth, L. et al. (2007). Co-Active Coaching: New Skills for Coaching People Toward Success in Work and Life. Californien: Davies-Black Pub, andra utgånan (första utgåvan 1998), ISBN: 9780891061984. Recensioner av boken [1], [2].


Artiklar
Hägglund, K. (2008) Handledning för dig som vill coacha dig själv.
Hägglund, K. (2007) Räcker det med att "matcha" när du coachar en arbetslös person .böcker
här visas fåglarna


Kneippgatan 23
602 36  NORRKÖPING
Tfn +46 -(0)11-23 75 22
070 606 9876
E-post kent.lundgrenn@telia.com
 


här visas en skog View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile
This document is maintained by kent.lundgrenn@telia.com
Initial version: Nov  2008
Last update: