Första mötet

Syftet med detta första möte är att vi båda ska se hur vi kan samarbeta på ett konstruktivt sätt. Du pratar om vad du vill bli coachad om. Eftersom du kan coaching så behöver jag inte berätta om coachingens historia och coachingens utgångspunkter eller visa på en modell som visar coachingens filosofiska och teoretiska utgångspunkter, förhållningsätt, tekniker och övningar.

Du vet vad coaching enligt ICF är så jag kan med lätthet gå igenom coachingkontraktet och jag kommer kort visa på min syn på arbetsprocessen inom coaching. Om du vill så kommer vi att titta på 12 frågor för att närma oss dina värderingar, kanske gå igenom  livshjulet och olika modeller/övningar för att spegla personlighet.

Inom coaching är det viktigt att utgå från sig själv och de styrkor man har. Därför kommer vi i den inledande fasen, under första och ev andra träffen, om det finns intresse, fånga din lärstil, styrkor enligt MBTI och styrkor enligt positiv psykologi. Tillsammans med de inledande 12 frågorna  kan vi då utgå från din lärstil och dina styrkor. Men återigen: du bestämmer helt vad du vill ta upp och prata om. Min uppgift som coach är att hålla oss till följande "körschema":

1. Vad vill du ta upp?
2. Beskriv mer exakt vad du vill ta upp?
3. Vad vill du ta med dig av samtalet?
4. Nuläge/önskeläge
5. Möjligheter
6. Alternativ
7. Hinder
8. Ber dig sammanfatta
9. Vilket blir ditt nästa steg
10. Hur och när vill du återkoppla?

Tillbaka till min coachingframsida.här visas en skog View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile
This document is maintained by
Kent Lundgren
Hjalmar Gullbergs väg 12
224 66 Lund
lundgrenn.kent@gmail.com
Initial version: Nov  2008
Last update: