K L Coaching professionell diplomerad coach Kent Lundgren , coaching enligt ICF:s regelverk  - utveckling nära Dig!

Här vill jag berätta om min coaching. Coaching är varken rådgivning, terapi, vägledning eller mentorskap. Coachen inriktar sig på att lyfta fram klientens värderingar, vilja till att lära sig mer, utvecklas och förändras. Vanliga samtal kan utveckla människor. Det kraftfulla med coaching är att man helt inriktar sig på klientens agenda och mål.

Hösten 2008 började jag intressera mig för coaching, jämförde bl a olika utbildningar, men de filosofi- och teoriområden och de grundläggande förhållningssätt som finns inom professionell coaching har länge legat mig varmt om hjärtat. Den distinkta arbetsprocess som används inom coaching kan sammanfattas med GROW modellen. Här visas min coachingdeklaration, och här vårt coachingprogram som riktar sig mot ledarskapscoaching.

Till vänster ser du vad som tas upp, i korta ordalag, under de gånger som vi träffas. Våra möten under coachingen regleras i ett coachingavtal. Under första träffen går vi igenom vad som ska gälla och skriver ett kontrakt. Här visas ett standardkontrakt. Detta kontrakt kan justeras efter dina önskemål. Det är möjligt att coacha inom alla branscher. Min bakgrund, och vad jag jobbar med, spelar i princip mindre roll (det är klientens värderingar, kunskaper och vilja att utvecklas och förändras som ska lyftas fram). Men flera klienter vill ändå veta vad coachen har för bakgrund. Min bakgrund kan du läsa mer om i CV , erfarenhetsbeskrivning och på Linkedin. Trots att min bakgrund spelar mindre roll är jag intresserad av att coacha människor som arbetar inom branscher som jag känner till.

Ett vanligt coachingupplägg omfattar 6 samtal per telefon eller möten. Coaching är alltid utveckling och lärande nära dig! (i dubbel bemärkelse). Coaching rör personliga projekt, arbetsrelaterade mål eller allmänna förhållanden i utövarens privat- eller arbetsliv. Coaching består bland annat av klargörande av värderingar, handlingsplaner, brainstorming och effektfulla frågor, och har som mål att främja medvetandegörande, handling och inlärning. Utövaren anger sin agenda och egna mål i början av varje samtal. Coachen ska hjälpa klienten att manövrera mellan ev hinder genom att uppmuntra till byte av perspektiv. Det viktiga arbetet genomförs mellan coachingsamtalen och grundas på uppgifter och utmaningar som utövaren tilldelas av coachen. Klienten ser coachingen som en investering i sitt liv. De mål som utövaren ställt upp för coachingsamarbetet ska behandlas och utvärderas under sista coachingsamtalet.

Det finns en del olika varianter av coaching, t ex Co-Active Coaching (Laura Whitworth m fl). Co-Active coaching ser till hela människan och jobbar med bl a livshjulet för att fånga in arbete, familj och andra relationer. Men även om det finns olika coachingstillar, olika "dialekter" så talar internationelt erkänd coaching, enligt International Coach Federation (ICF) samma språk.  Det är samma filosofiska och teoretiska bas och samma kärnkompetenser som bygger upp coaching enligt ICF. Här beskrivs Coachstjärnans syn på coaching. En teori inom psykologiområdet som på senare tid gett näring till coaching är positiv psykologi. Min ledarskapscoaching fokuserar av naturliga skäl på rollen som ledare. Speciellt under och efter kurser har coaching effekt! (Olivero, Bane & Kopelman, 1997)

Det är som nämnts din agenda, dina mål och dina värderingar som kommer att vara i fokus. Men jag kan inte coacha mål som har negativ miljöpåverkan eftersom det inte stämmer med min grundfilosofi. Jag kommer inte att styra dig under coachingen, men kanske kan jag locka med någon utmaning mot ett mer miljöanpassat liv.

Jag är sen 2008 diplomerad coach (har även läst "fortsättningskursen"), siktar, genom bl a aktiv coaching i ett coachnätverk, på att bli certifierad.

Ser fram emot att möta dig.
här visas fåglarna


Hjalmar Gullbergs väg 12
224 66  LUND
070 606 9876
E-post lundgrenn.kent@gmail.com
 


här visas en skog Free counter and web stats View Kent Lundgren's LinkedIn profileView Kent Lundgren's profile
This document is maintained by lundgrenn.kent@gmail.com
Initial version: Nov  2008
Last update: