Övergripande upplägg inom min coaching

Introduktionsmöte
Första mötet är gratis och varar normalt mellan 60-90. Syftet med detta första möte är att vi båda ska se om vi kan samarbeta på ett konstruktivt sätt. Du pratar om vad du vill bli coachad om. Om det finns intresse från din sida pratar jag om coachingens historia, coachingens utgångspunkter och visar en egenutvecklad modell som visar coachingens filosofiska och teoretiska utgångspunkter, förhållningsätt, tekniker och övningar inom coachingen. Självklart kommer jag inte gå igenom alla tekniker eller övningar, utan bara visa på vilken bas coachingen vilar. Det viktigaste är dock som sagt att se om vi båda tror att vi kan samarbeta på ett konstruktivt sätt.

Coachsamtal
Kommer vi överens om att gå vidare så avtalar vi normalt om sex möten som normalt sker varannan vecka. Vanligen träffas vi men coaching kan också ske via telefon. Varje möte varar 30-60 minuter. Här presenteras kort de metoder och den arbetsprocess som jag följer.

Du når målet dels genom resultaten av coachsamtalen, dels, och det är det viktiga, genom det förändringsarbete som du åtar sig att utföra mellan samtalen. Du ansvar själv för dina resultat och därmed för de förändringar som följer på de val och beslut som görs inom ramen för coachingen.

Som coach ansvarar jag för att uppdraget genomförs enligt ICFs definition av coaching och med iakttagande av branschens etiska riktlinjer.

I samband med sista coachsamtalet utvärderas vårt samarbete och resultatet därav.

Tystnadsplikt
Som coach har jag tystnadsplikt och förmedlar ingenting vidare. Denna tystnadsplikt gäller även efter det att samarbetet har avslutats. Det står dig fritt att föra vidare det du vill av det som tas upp i coachingen.

Nästa steg
Vill du bli coachad av mig - kontakta mig.
Tillbaka till min coachingframsida.

här visas fåglarna


Kneippgatan 23
602 36  NORRKÖPING
Tfn +46 -(0)11-23 75 22
070 606 9876
E-post kent.lundgrenn@telia.com
 


här visas en skog View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile
This document is maintained by kent.lundgrenn@telia.com
Initial version: Nov  2008
Last update: