Inför träffar mellan inledning av avslut


Skulle vilja att du redan nu funderar ut nästa delområde inom din Agenda. Hur det skulle se ut om hindren som finns kring utvecklingsområdet försvann? Fundera även på lämpliga steg på vägen för att nå målet. Självklart ska du inte fundera färdigt innan samtalet, vill ändå förbereda dig på att vara vi kommer återknyta till dina mål och dina värderingar.

Jag kommer även att använda mig av ett antal övningar.

Min uppgift är att få dig att tänka efter när en fråga är ställd. Kanske kommer jag avbryta dig med korta frågor av typ: Vart vill du komma?, Exakt hur skulle du vilja formulera ditt problem, ditt mål? Om du kan föreställa dig att alla hinder är borta, hur skulle det kännas då? Hur och när tar du nästa steg?

Kopplingen till dina värderingar och vad du tycker är viktigt är central inom coaching: här kommer jag återknyta till dina svar på de tolv frågor som vi tog upp i början.

Kommer fråga dig om du till slut vill sammanfatta samtalet, muntligt, och ev skriftligt.
 Din Coach


Tillbaka till min coachingframsida.


här visas fåglarna


Kneippgatan 23
602 36  NORRKÖPING
Tfn +46 -(0)11-23 75 22
070 606 9876
E-post kent.lundgrenn@telia.com
 


här visas en skog View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile
This document is maintained by kent.lundgrenn@telia.com
Initial version: Nov  2008
Last update: