K L Coaching Kent Lundgren på en brygga  - utveckling nära Dig!

Här vill jag berätta om utgångspunkter inom coachingen.


Utgångspunkter visuliserat genom en modell
De utgångspunkter som min coaching vilar på kan beskrivas genom visa på olika nivåer inom coaching. I botten har vi olika filosofi- och teoriområden, sen har alla som arbetar seriöst med coaching ett grundläggande förhållningssätt (vi utgår från att alla som blir coachade kan och vill utvecklas). Vi använder olika tekniker som tillsammans bygger upp ICF:s 11 kärnkompetenser (www.icfnordic.org) och vi använder den grundläggande GROW modellen. Till detta läggs olika övningar och instrument som passar vid olika tillfällen.

Utgångspunkter utifrån den coachades perspektiv - den coachades egna anvar för lösningar och mål, värderingar och utmaningar inom coachingprocessen

Ett annat sätt av visa på utgångspunker inom coachingen är att lyfta fram ditt eget egna anvar för lösningar och mål. Utifrån din inlärningsstil och dina värderingar skapas inom coachingen uppgifter och utmaningar som driver din förändringsprocess framåt mellan våra coachingträffar. Allt syftar till att utveckla ett partnerskap mellan oss. Mer om dessa fyra utgångspunkter nedan.

Eget ansvar, egna lösningar och egna mål. Förändring måste komma från den som vill förändras. Coachens uppgift är att hjälpa sin coachee att själv komma på vad denne vill förändra. Vi utgår från tanken att var och en har ett eget ansvar över sitt liv och sina val. Det finns bara två "måsten" i livet; att dö och att välja. Ökad medvetenhet om att man alltid har ett val leder till en mer proaktiv livshållning vilket har visat sig korrelera med högre livskvalitet.  Som coach är man tränad i att fokusera på coacheens möjligheter och att hjälpa denne att resonera sig fram till var de största möjligheterna finns. Coachens uppgift är att med hjälp av olika samtalstekniker locka fram lösningarna ur sin coachee. Coachen kommer inte med lösningar. Coachens uppgift är att se till att samtalet följer den stora Agendan. Det man har kommit på själv är man betydligt mer motiverad att genomföra. Tydliga och tidsatta mål som coacheen själv sätter under coachningen skapar vilja och drivkraft att genomföra förändringar. Målen ska sättas av coacheen själv och coachens roll är att säkerställa framgång än att driva på coacheen.

Vi har alla olika inlärningsstilar, värderingar och övertygelser. Inom coachingen utgår vi från den coachades egen inlärningsstil, egna värderingar och övertygelser. Genom att coachen hjälper coacheen att hitta sina värderingar blir den coachade mer medveten om sina övertygelser. Blir en person mer medveten om sina värderingar och övertygelser är det lättare och roligare att gå mot målet.

Uppgifter och Utmaningar.
Mellan träffarna har coacheen uppgifter och ibland utmaningar att tänka på. Det driver förändringsprocessen mellan träffarna och gör att den som coachas lär sig spännande saker mellan träffarna.

Partnerskap. Coachingupplägget syftar till ett partnerskap och bygger på regelbundna träffar, email och  SMS kontakter, vilket förhoppningsvis ska leda till att vi ska känna att vi kan lita på varandra, att vi vågar säga vad vi tycker och känner, ett partnerskap helt enkelt.
här visas fåglarna


Hjalmar Gullbergs väg 12
070 606 9876
E-post lundgren.kentt@gmail.com
 


här visas en skog Free counter and web stats View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile
This document is maintained by lundgren.kentt@gmail.com
Initial version: Nov  2008
Last update: