Kent Lundgren  ( CV  in  English )

Kent på brygga  

Födelseort och tidpunkt präglar personligheten. Jag föddes i Kalmar i mitten av sextiotalet, vilket bl a gör att jag håller på Kalmar FF . Är enda barnet till mamma Benita och pappa Åke.  Sen 1994 är jag sambo med Lotta och 2005 fick vi  Erik och 2008 Elin. Mycket att lära med två små i huset.

Tidiga somrar, gymnasietid och arbeten . Mina tidiga somrar tillbringade jag på SSV: s klubbholme och Öland . Under studietiden sommarjobbade jag som korv, hamburger- och glassförsäljare. Ett riktigt flottigt, varmt och kundnära jobb, men vi hade bara 200 m till Köpingbadens badstrand i Köpingsvik. När inte solen sken som mest så gick jag tekniskt gymnasium, maskin, på Lars Kaggskolan i Kalmar. Därefter blev det tio månader som gruppbefäl på dåvarande I11 i Växjö. Sen, när jag var 21, var det dags för ett "riktigt" jobb på Sparbanken i Kalmar (1986 ) där jag fick ett mammavick på kontoupplysningen. Ett bra förstajobb. Senare samma år började jag som elevingenjör på  Kalmar Verkstad   (senare Adtranz, och än senare Bombardier,  tågtillverkningen i Kalmar lades ner 2005 ). Spännande att arbeta med produkter , som X 2000 tågsätt, som är miljöanpassade, har lång livstid och som man ofta ser (som tågpendlare). Där var jag kvar till 1994 (ledig för studier fr o m 1988). På Kalmar Verkstad arbetade jag under det första året på olika avdelningar (eftermarknad, konstruktion, inköp och produktion) innan jag började som produktionstekniker. Arbetet inom bank och verkstadsindustri väckte många frågor...

Dessa frågor gjorde att jag 1988 bestämde jag mig för att läsa vidare inom teknik , ekonomi och miljö i Lund (mer om detta i cv och intyg ). Det skulle bli totalt sex studieår på LTH (maskinteknik) och EHL (företagsekonomi) i Lund . Samt ytterligare tre år som projektanställd på miljöinstitutet. Men inget liv i Lund utan upptäckter vid sidan av studierna. Under 90-91 var jag halvtidsanställd i Kalmar Nation som ekonomiansvarig ( PQe). Arbetade aktivt med arbetsmarknadsdagar både på Kalmar Nation och på Maskinteknik. Mitt i karnevalen, under mitt sista studieår, 1994, träffade jag Lotta . Lotta är från Skåne, Hofterup , strax norr om Lund . Under mitten av 90 talet var hon forskarstuderande inom radiofysik. Sen 1997 arbetar hon med strålbehandling som sjukhusfysiker. Först i Falun, sen i Växjö och Linköping. Sedan 2010 är Lotta tillbaka som sjukhusfysiker i Lund.

Utredningar och undervisning (1995-2001): Eftersom jag är intresserad av teknik, ekonomi, miljö och att  utveckla verksamheter valde jag att arbeta inom ett projekt på Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) i Lund mellan 1995 och 1998. Inom Institutet arbetar man med förebyggande miljöskydd tillsammans med industrin. Mitt arbete på Institutet ledde fram till en lic avhandling som tar upp föreställningar om konkurrenskraft inom energibranschen. Jag arbetade i detta tvärvetenskapliga projekt , precis som i min företagsekonomiska kand och magisteruppsats , mot kommunala energiföretag, där jag beskrev förutsättningarna för energiföretagens val av bränsle. Ett resultat av projektet blev att vi såg att energiaktörerna agerade på tre olika sätt på marknaden för att stärka sin konkurrenskraft. Utifrån dessa olika sätt att möta marknaden beskev vi därefter olika strategier för energiaktörerna att möta framtiden.

I februari 1998, när projektet på IIIEE var slut, flyttade vi till Dalarna. Där arbetade jag på ÅF-Energikonsult i Borlänge med förebyggande miljöskydd . Lotta fick arbete i Falun. Arbetet inom ÅF ledde, på uppdrag av Borlänge Energi, fram till två rapporter inom energi och avfallsförbränningsområdet (ny rapport om ev ny avfallsförbränningsanläggning i Borlänge). Genom ett samarbetsprojekt mellan ÅF och DFR analyserades energimarknaden i Dalarna . Under1999 flyttade jag och Lotta till Småland, närmare bestämt till Växjö. Under två år hade jag en tjänst som doktorand Ekonomihögskolan i Växjö. Tjänsten innebar att jag utvecklade min lic , läste klart doktorandkurserna och undervisade   i  miljöekonomi , organisationsteorioch affärsetik. Jag har även efter det att jag slutat i Växjö gjort inhopp och undervisat

Under sommaren 2001 fick Lotta och jag upp ögonen för arbete i Linköping /Norrköping /Katrineholms området. Jag började på SCA Display i Norrköping som controller och adm ansvarig. Enheten i Norrköping är en mindre division i ett stort företag, SCA. Lotta hade strax innan ordnat arbete som sjukhusfysiker på universitetssjukhuset i Linköping. November 2001 flyttade vi till Kneippen, vid åbackarna, ett område i sydvästra delen av Norrköping . Inom SCA Packaging Sweden AB arbetade vi med balanserat styrkort för att spegla organisationen ur flera perspektiv. Under 2003 och 2004 fungerade jag som adm ansvarig. Det blev två utvecklande år med stark tro på framtiden och ett lärorikt år då vi kämpade med minskande orderingång på SCA Display. 2005 skar Display ner andra gången på kort tid, bl a min controllerroll. I slutet av 2005 fick jag ett kort, intensivt och roligt uppdrag som ekonomichef på Östgötaneon i Norrköping. Ett mindre (23 anställda) skyltföretag. I april 2006 började jag att arbeta som controller på Katrineholm Energi AB (KEAB). Katrineholm Energi var till och med april 2008 en koncern bestående av tre aktiebolag, Energirörelsen (65 anställda), Vika Miljö (återvinning, 20 anställda) och Utsikt i Katrineholm (bredband, 8 anställda). En omorganisation och effektivisering inom Tekniska verken gjordes i samband med att vi fick vårt andra barn 2008. Under 2008 och 2009 fick jag då chansen att lära mig coaching enligt Internationa Coach Federations (ICF) riktlinjer.

Vi sökte oss tillbaka mot Skåne och Lund våren 2010. Flyttade då till Mårtens Fälad i östra delen av Lund. Hade ett vikariat under 2011 som controller inom Statens Institutionsstyrelseregionkontor Syd i Lund. Inom region Syd finns 10 institutioner som arbetar med tvångsvård av ungdomar och missbrukare.

I framtiden siktar jag på att få än större möjligheter att verka inom en organisation som kombinerar ekonomi, teknik och miljö. Det viktigt för mig att få vara med i en förändring som leder till effektivisering och utveckling. Siktar på att leda/coacha en dynamisk "självgående" grupp i en intressant miljö. Klok effektivisering ger ett mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Det naturliga stegets (DNS) syn på samspelet mellan natur och samhälle har format min syn på "miljöfrågan". Likaså har mina tre år på Internationella miljöinstitutet format hur jag ser på hur företag och organisationer kan arbeta med miljöfrågan. Det är redan idag är möjligt att skapa konkurrenskraft och miljöanpassning genom att satsa på kloka långsiktiga projekt.

Fritidsintressen, familj, vänner, skidåkning, segling, natur, tennis, motionslöpning, Friskis-Svettis och vinprovning . På vintern har vi åkt en del skidor med UCPA, i Åre, Sälen, Orsa och Ramundberget . Nu får Erik och Elin mycket tid. Det är närområdet i Skåne och sommarstugan Öland som lockar oss mest.

Hösten 2003, gjorde vi slag i saken och köpte en segelbåt, en Birdie 24, i Stegeborg, i St Anna skärgård . En skärgård som är underbart vacker . Även Stegeborg är värt ett besök. Båtklubben består av ett trevligt gäng som möts på Risö eller Lindskär. Nu är vår första segelbåt såld i väntan på en ny i Bleking. Första tiden är det möjligt att hyra segelbåt i Blekinge.

Vi orienterar oss som sagt gärna i vår närmiljö. Det finns många spännande områden i Skåne, t ex intressanta geologiska platser. Det är även möjligt att upptäcka platser tillsammans med knytte och mullegrupper, t ex Rövarekulan.här visas fåglarna


Hem
Hjalmar Gullbergs väg 12
224 66  LUND
070 606 9876
E-post lundgren.kentt@gmail.com

Sign My Guestbook Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR View My Guestbook

här visas en skog View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile
This document is maintained by lundgren.kentt@gmail.com
Initial version: Nov 1995
Last update: