HEM Välkommen  Söka till universitetet  Utbildningsprogram
Fristående kurser  Sök   Beställ anmälningmaterial
 

Ledarskap i förändring , 10 p

Kursen syftar till att ge de studerande fördjupad kunskap om ledarskap, som behandlas utifrån olika teoretiska perspektiv. Historiska, konstruktivistiska och kontextuella perspektiv kommer att fokuseras. Traditionella forskningsområden som ledares egenskaper, ledares arbete, ledarstilar samt ledarskap och kön kommer också att behandlas på kursen.

NivÂ: B
Kursansvarig institution: IBL
Kontaktpersoner: Utb.administratör Ewa Rolling, tel: 013-282129 begin_of_the_skype_highlighting            013-282129      end_of_the_skype_highlighting, epost: ewaro@ibv.liu.se ,
Kursansv. Dan Rönnqvist, tel: 013-28 21 13 begin_of_the_skype_highlighting            013-28 21 13      end_of_the_skype_highlighting, epost: danro@ibv.liu.se

Urvalsgrupper:
1) Sökande med minst 20 poäng inom beteendevetenskapligt område eller företagsekonomi (15 platser). 2) Sökande med minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete (15 platser).

Särskilda förkunskapskrav:
Minst 20 poäng godkända inom beteendevetenskapligt område eller företagsekonomi alternativt tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.

Kursinformation:   Upprop:   Reserver:

Kursstart: Vt 07
Anmälningskod: LIU-41140
Period: Torsdagar kl 16-19
Urval: LT
Antal platser: 30
Studieform: halvfart
Ort: Linköping

 

Datum: 070125
Tid: 16.15
Hus: I
Sal: I:206

 

Datum: 070125
Tid: 16.15
Hus: I
Sal: I:206
Kallelse: På reservupprop


Kursens hemsida

Kursplan

 
 
Informationsansvarig: Louise Frykheden * Tekniskt ansvarig: Anders Ring
Denna sidas URL: http://kdb-5.liu.se/studera/kurser.lasso?&ID1=205359
Senast ändrad: 2008-12-04