Arbete, examen och kurser som berör organisationsfrågor och ledarskap

Arbete med chefsroll:

Examensintyg med inrikning mot organisationsfrågor, strategi och ledarskap:

Kurser senaste tiden som berör organisationsfrågor, ledarskap och coaching

Tankar om mina tankar kring ledarskap (vi skulle skriva en text på 3500 ord kring karismatiskt ledarskap våren 2011)

"Den är insiktsfull, mångsidig och integrativ, både vad gäller olika teorier och kopplingen mellan teori och praktik.
Mångsidigheten är tydlig genom en bred diskussion av relevanta begrepp inom strategi, förändring och ledarskap.
Integrationen mellan olika teorier är påtaglig liksom kopplingarna till praktiken, det sistnämnda gör att begreppen i viss mån
levandegörs. Insiktsfull eftersom rapporten lyfter fram både kritiska aspekter liksom de positiva och
diskuterar dessa utifrån olika situationer. Insiktsfull också eftersom du tillämpar självreflektion på
det egna skrivandet, något som är tämligen ovanligt hos många studenter, oberoende av om det är
yrkesverksamma eller inte. Mycket bra."En skog
This document is maintained by lundgren.kentt@gmail.com
Initial version: juni 2011
Last update: