Något om neonskyltar, speciellt lite historia om Östgötaneon

Östgötaneon i Norrköping

Östgötaneon startades 1967, i Norrköping, av tre personer: Flemming Hansen, Stig Söderberg och Rolf Nyström.
I det företag som tog fart blev Rolf VD och Stig blev ansvarig var för produktion.
1980 startade Rolf Nyström egen verksamhet i Åby: Östgöta Neon R. Nyström AB.
2000 tog Flemming Hansens barn: John och Max över verksamheten i Norrköping.
2002, 14 okt
2003, 3 feb tog Lennart Zettergren och Peter Baumann över verksamheten.
2004 Peter Baumann tog över hela verksamheten, Östgötaneon Skyltproduktion AB.
2006 23 personer arbetade 2006 i företaget. Sexton i produktion, fyra säljare, en produktionschef, en montageansvarig och en ekonom.
2007 Östgötaneon Skyltproduktion AB blir först ett renodlad försäljningsföretag, sen tar Östgöta Neon AB över försäljningen.

I företaget finns, som det stod på hemsidan:
vår samlade erfarenhet av stora profileringsprojekt som vi genomfört åt flertalet stora rikstäckande butiks- och hotellkedjor. Vi vet genom denna erfarenhet att det viktigaste för våra kunder är att i nära samarbete med oss utforma sin skylt som till alla delar skall upplevas unik och framförallt lyfta fram företagets varumärke utan att kompromissa med sin grafiska identitet. Vidare måste skylten klara ett montage i harmoni med omgivande arkitektur och även myndigheters krav.
Enklare uttryckt; Rätt produkt i rätt tid till rätt pris .

Östgötaneon Skyltproduktion AB säljer skyltar till bl a flygplatser, Stadium, JC och Scandic.Östgötaneon Skyltproduktion AB ingick 2006 i Sign & Image Group.
hemsidan stod det 2006:
Ni skall se oss som ett modernt profileringsföretag som erbjuder produkter för effektiv exponering. Vi vänder oss till såväl små butiksägare som stora butikskedjor, hotell, företag som erbjuder annonsering utomhus, digitaltryckerier och fastighetsägare. Vi är ett av de få företag som idag kan skryta med att ha egen tillverkning i Sverige och dessutom medarbetare som varit med oss i över 30 år. Häri ligger vår värdering på tradition, kultur och kvalitet. Utöver dessa mjuka värderingar arbetar vi också med idag självklarheter som ständig utveckling av företagets processer i enlighet med internationella standarder.

Vi erbjuder därför skyltar för såväl inom som utomhusbruk och av alla de slag såsom ljuslådor, neonskyltar och diodskyltar. Vepor, banderoller, bil- och fönsterdekor återfinns också i vår produktportfölj. Dessutom utför vi montage och service i egen regi genom våra företags geografiska placering, då vår täckning når 70% av Sveriges näringsliv.
Vi finns i Solna