Lotta Jonsson

1994 träffade jag Lotta Jonsson, en skånska från Hofterup, strax norr om Lund. Det har varit ett pusslande att hitta arbete till oss båda i samma region. Vi har bott i Lund, Falun och Växjö. Nu har vi funnit oss tillrätta i Norrköping- Linköping regionen. Lotta arbetar i Linköping på onkologen, sektionen för strålterapi som sjukhusfysiker med att få rätt strålning vid cancerbehandling.


 Efter en helgsegling i St Anna skärgård har vi slagit oss ner vid Stegeborgs restaurang.
Lotta, Stegeborg 19 juni 2005

Sommaren 2004 på Öland, Borgholm, Blå Rör.


Seglingen har tagit oss till Lindskär,

Stegeborg båtklubbs klubbholme
 Lotta i Blårör på Öland 2004
 Lotta på Lindskär 2004Även långt bort på Djursö kan man få kontakt:
Lotta talar i tfn på Birdie 24

Lotta på Lindskär, pingst 2004.

Samling på Lindskär