Praktisk projektledning


I början av juni 2005 fick jag erfarenhet av Wenells projektledarmetodik då jag gick deras kurs: Praktisk projektledning under fyra dagar. Kursen lärde ut Wenells projektmodell "projektivitet" för att få en effektiv projektstyrning. Vi börjde med att tala om vikten av att ha en nedskriven projektbeställning. Lämpligtvis utgår projektet just från en projektbeställning, där projektbeställaren och projektledaren gör upp om villkoren för projektet. Med gemensama mallar och tankar kring vad projekt är och hur det ska styras uppnås något som kan kallas projektmognad. Mer om Wenells syn på projekt i boken med nästan samma namn: Wenell om projekt.

Det kan noteras att ordet "projektbeställning" förekom per juni 2005 bara 34 gånger på nätet, men år 2011 förekommer det över 7000 gånger! (vilken projektmognadsutveckling)
.

Första dagen fick vi föreslå och välja projekt:
Val av projekt

Vi beskriver, Claes sammanställer, tankar om hur en god projektledare kan se ut:
en god projektledare
En alternativ bild av projektledarens riktningsvisare, och de fjorton processer som han/hon ska ha koll på (Briner, Geddes & Hastings, 1999:sid 33, 37).

Projektgruppen OneCard som ville skapa förutsättningar för att vi bara ska behöva ha ett kort på fickan, i plånboken: Thomas, Anders, Kent  och Andreas:
Projektgruppen OneCard: Thomas, Anders, Kent och Andreas
Vi bestod mest av "producerare" i vår "OneCard"-grupp (enl Adizes terminologi). När vi väl visste detta kunde vi balansera detta genom att utveckla det som vi var näst bäst på  (administrera, vara entreprenör och integrera) (mer om Adizes tankar 1, 2, 3 (sid 16ff), 4 (sid 7ff),).

Projektgruppen som designade ett projekt för att komma tillrätta med relationerna till leverantörer; Pernilla, Peter och Jan-Eric:
Projektgrupp Leverantörskontakt

Projektgruppen som designade ett projekt för att bygga ut huset till en maxkostnad på 400000 kr: Janne, Ulrika och Kjell:
Projektgrupp: Gökboet

Svettigt hierarikspel under tredje dagens eftermiddag:
Hierarkispel 050609
Claes trodde jag blivit knäckt eftersom jag bad om ledigt dagen därpå. Men de misstag som gjordes lärda jag mycket av.

Lunch torsd 9 juni:
Lunch 050609

Inläggning av de viktiga momenten i ett projekt: behov och intressentanalys:
Planering av OneCard projekt 050610
De finns enligt en sammanställning gjord av Wenell olika datastödsystem för att hjälpa till sammanställningen av det som kommer fram på whiteboardtavlan.


Vill man läsa mer om projekt och projektledning så skulle jag vilja rekommendera Briner, Geddes & Hastings (första upplagan 1991, andra 1996, svensk översättning 1999) Projektledaren, Svenska förlaget. Den tar bl a upp olika typer av projekt. De benämns i boken som "fasta", "tillfälliga" och "öppna". Dessutom kan de vara mer eller mindre visibla (synliga). Detta tillsammans resulterar i nedanstående bild av olika typer av projekt:
Olika projekttyper enligt Briner, Geddes & Hastings (1996/1999)

Med ovanstående tankemodell för olika typer av projekt är det möjligt att fånga upp olika typer av viktiga faktorer i olika typer av projekt:
Olika saker att beakta vid olika projekttyper
Intyg efter kursen.