Nedan redovisas den undervisning jag hade 2000-2005 inom Ekonomihögskolan i Växjö

Undervisning inom miljöekonomi, 10p, tillsammans med bl a nationalekonomi, Lars T ; och företagsekonomi, Leif E .

Kursen beskrevs bl a i kursplanen för AEX305, men just denna kurs finns tyvärr inte kvar.  Min del i undervisningen beskrivs här.

Undervisning inom affärsetik, 5p, tillsammans med bl a Jan A .

Kursen beskrevs bl a i kursplanen för AEX301, men just denna kurs finns tyvärr inte kvar. Min del i undervisningen beskrivs här .

Undervisning inom grundläggande organisationsteori, 5p.

Kursen beskrivs på hemsidan.
F1 Organisationslärans utveckling
F2 Mål, affärsidé och strategi
F3 Struktur 1
F4 Struktur 2
F5 Individ, motivationsteori, commitment, relationen individ - organisation, rekrytering och belöning
F6 Org kultur, gruppen, normer och roller
F7 Ledarskap och ledarskapsteorier kort rollspel
F8 Organisationsförändring och lärande
F9 HRM och styrning
(samlad bild av mitt OH material)
Kent Lundgrens undervisning inom organisation, affärsetik och miljöekonomi inom Ekonomihögskolan i Växjö
Fåglar

Kent Lundgren
070 606 9876
E-post lundgren.kentt@gmail.com
Första versionen: Okt 2000
Sista uppdateringen: