Delredovisning den 17 nov inom kursen: Affärsetik, 5p, ht 2005

Nedan redovisas de rapporter som berör etiska och miljömässiga aspekter inom kursen:
 
 Grupp
Titel på arbete
1:  Louise Leghammar  Miljöarbete inom Växjöhem
2:  Linda Åberg  Har H&M endast skapat sig en fasad om att vara miljömedvetna eller är det faktiskt så?
3:  Partic Rydberg, Karl Berg  Etisk utvärdering av sjunde AP-fondens miljöhänsyn
4:  Fredrik Gustavsson, Daniel Söderling  IKEA - ett miljöetiskt företag
5:  Marie Fransson  Vad gör Södra för miljön efter Gudrun
 Opponering på grupp 4:as arbete.

Grupp 2 opponerar på grupp 1; grupp 3 opponerar på grupp 2.... grupp 1 opponerar på sista gruppen, grupp 5 enligt ovan.

Mer om opponering här.

Eftersom tyvärr inte Marie Fransson, grupp 5, kan komma (sjuk) den 17:e nov så har hon, enl ovan, skickat en skriftlig opposition på grupp 4:s arbete (Fredrik och Daniels arbete om IKEA) till oss. Louise opponerar, som det är tänkt enl ovanstående plan, på Maries arbete när vi träffas den 17:e nov, och skickar därefter den skriftliga versionen av opponeringen till Marie Fransson per mail.
 

Tillbaka till sidan där upplägget av kursen presenteras
 


This document is maintained by  kent.lundgrenn@telia.com
Initial version: Okt 2005
Last update: