Delredovisning inom kursen: Affärsetik, 5p, ht 2003

Nedan redovisas en del av de rapporter som tags fram inom kursen och som berörde etiska och miljömässiga aspekter:
 
 Grupp
Titel på arbete
1:  Johan Rutgermark , Linda Gullberg   Miljöetik för Profilgruppen
2:  Andreas Magnusson , Peder Jansson , Christian Magnusson   Miljöarbete på DFDS transport
3:  Andreas Johansson , Christian Engdahl, Johan Pärmelöv   Miljöredovisning - för vem och varför?
4:  Isabel Kjellin, Hanna Gustavsson, Tom Rydell   VEAB-miljön sett ur olika etiska perspektiv
5:  Pernilla Holmberg , Jenny Kvillegård   Smurfit - Munksjö - med ett miljöetiskt perspektiv
6: Anette Ejresund , Ewa Olsson , Daniel Solga   Etiska konsekvenser av mobiltelefoni och 3G
7:   Helena Trofast , Annika Hilding
  Astra Zeneca - Miljötänkande ur konsekvensetiskt och pliktetiskt synsätt
8: Samuel Spjuth, Henrik Wirström , Fredrik Svensson
  McDonalds - Ett case om miljö och etik

Grupp 2 opponerar på grupp 1; grupp 3 opponerar på grupp 2.... grupp 1 opponerar på sista gruppen, grupp 8 enligt ovan.
 

Tillbaka
 


This document is maintained by kent.lundgren@sca.comkent.lundgren@home.se
Initial version: Mars 2000
Last update: