Förslag på extra litteratur inom ämnet miljöekonomi

Nedan presenteras förslag på extra litteratur inom ämnet miljöekonomi. Tanken är att ni kan välja litteratur efter intresse. Eftersom ämnet är brett är det kanske önskvärt att litteraturförslagen på något sätt delas upp i framtiden. T ex skulle man kunna tänka sig en indelning som grundar sig på olika discipliner. Man kan även tänka sig en indelning som grundar sig på problemoråden som t ex miljöetik, miljöfonder, miljöledning etc vara av stort värde. Bl a Dobers & Wolff (red.) (1997) Miljöstrategier - ett företagsekonmiskt perspektiv, ingår som obligatorisk litteratur i kursen. Relativt korta artiklar som jag tycker är intressanta är artiklarna av Porter & van der Linde (1995) eftersom de överbryggar en del av klyftan mellan nationalekonomi och företagsekonomi.
 

* Dessa böcker lyfter fram ämnet "ekonomi" i ett bredare perspektiv.
** Dessa böcker/rapporter har ett sociologiskt perspektiv.
Något vid sidan av: Hornborg, A. "MILJÖHISTORIA, HUMANEKOLOGI OCH EKOLOGISK ANTROPOLOGI: SKILLNADER OCH KONVERGENSER", Humanekologiska avdelningen Lunds universitet (99-04-22).

Länkar:
Det är otroligt svårt att ge länktips eftersom man givitvis bara kan redovisa en bråkdel av vad som finns på Internet. Det bästa är nog att själv använda en sökmotor, Altavista, eller någon liknande, om man letar efter någon information. Nedan följer trots allt några länkar:

Agenda 21 forum
Det Naturliga Stegetssystemvillkor (spel) rubbologikkonsesdokumentet
Goda exempel - framgångsrikt miljöarbete i näringslivet.
Hållbara sverige, (bl.a. miljöledning och offentlig upphandling)
Göteborgs Universitet, GRI, Miljöbiblioteket, Intervjuer med personer som arbetar med miljö.
Internationella Miljöinstitutet, Lund (en del rapporter från institutet kan hämtas som pdf-filer här).
Miljöcertifierade svenska företag (”Miljöcertifierade företag i Sverige” är ett projekt som påbörjades i bokform våren 1998...)
Miljödepartementet
AB Svenska Miljöstyrningsrådets miljöledningsmarknad (Mötesplatsen för alla som arbetar med och söker  information om miljöledning, miljöledningssystem enligt ISO 14001 och EMAS, miljöredovisning samt miljövarudeklarationer, EPD)
Miljöproduktion AB
Naturvårdsverket: Miljöekonomi och ekonomiska styrmedel (en del rapporter från Naturvårdsverket kan hämtas som pdf-filer här).
Svensk Naturskyddsförening (SNF) och miljöekonomi (beställ en prenumeration på SNF:s nyhetsbrev här).
Swesök och miljöekonomi
Swedenvironment (contains news and information on environmental issues linked to the Presidency as well as Swedish environmental news.)
 


 

Tillbaka
 


This document is maintained by kent.lundgren@home.se
Initial version: Juni 1999
Last update: 1999-06-03