Delredovisning inom kursen: Miljöekonomi*, 10p, vt 2004

Nedan redovisas en del av de rapporter som tas fram inom kursen och som berör  företagsekonomiska aspekter. Presentationer och opposition skedde den sista april. Varje person/grupp valde antingen ett utifrån (grupp 2, 4, 6 och 8), eller ett inifrån (1, 3, 5 och 7) perspektiv:
 
 
 Gruppp Ämne
Redovisade och opponerade fredag den 30 april 2004
1: Elin Sjökvist , Bettina Olsson , Lisa Eriksson

  Postens miljö och transporter
Ja
2:  Kenny Alriksson

  ISO 14 000
Ja (även skriftlig opponering)
3: Ulrika Julisson , Charlotta Björkman
  Miljöarbete på Coop
Ja
4: Carina Sandgren , Annika Greisman

  Den miljövänliga konsumenten
Ja (även skriftlig opponering)
5: Monika Norberg
  Ekokommun - vad innebär det? (Fallstudie: Gotland)
Ja (även skriftlig opponering)
6: Maria Andersson , Kristian Göstasson
  Transporter och dess påverkan på miljön
Ja
7: Babette Hossfeld
  Undersökelse av SJ:s miljoprofil
Ja
8: Jozsef Gonzalez
  Miljöledningssystem hos små företag
Sjuk,
gjorde en skriftlig opponering på rapport nr 7 efter den 30 april
9: Sven-Olof Ohlsson
 ? (ej lämnat in någon rapport, men den kommer....)
Nej
* Man kan även tala om naturekonomi (Sören Bergström) eller om Miljöstrategier – ett företagsekonomiskt perspektiv (Dobers & Wolff, 1997) i stället för "miljöekonomi" om de företagsekonomiska aspekterna ska lyftas fram.

Grupp 2 opponerade på grupp 1; grupp 3 opponerade på grupp 2....osv
Grupp 1 skulle ha opponerat på sista gruppen (den 30:e april var grupp 8 "sista" grupp).
 
Resultat/redovisning tidigare år : 2003 2002 , 2001 , 2000 , 1999 .

Tillbaka
 

bild på fåglar
This document is maintained by kent.lundgren@sca.comkent.lundgren@home.se
Initial version: Mars 2000
Last update: