Redovisning inom kursen: Miljöekonomi, 10p, vt 2000 (som i sin tur ingår i kursplanen för Miljövetenskap, 40p)

Nedan presenteras de rapporter som togs fram inom den del av kursen som berörde företagsekonomiska aspekter:
 
 
 
 
  Företagsmiljöekonomi med ett utifrån perspektiv  Företagsmiljöekonomi med ett innefrån perspektiv
Grupp 1: Erika Borginger,  Eva Levin, Malin Lundberg Miljöfonder Miljöledning
Grupp 2: Wanda Nilsson Etik, ekonomi och affärslivet *
Grupp 3: Linda Nordberg Miljöfonder IKEA- ur ett internt perspektiv
Grupp 4: Helene Johansson, Marie Toresten Företagsmiljöekonomi med  ett utifrån perspektiv - miljövänlig konsumtion Miljöanpassning 
Grupp 5: Eiwor Fransson, Bisima Grgic Företagsekonomi med ett utifrån perspektiv - livsmedelsbutikens inriktning på ekologiska och miljövänliga varor i sitt utbud. Miljöstrategi - Konsum
Grupp 6: Anders Brattström, Hans Petersson, Mårten Sällberg Miljöfonder- är det framtidens melodi? IV Produkt - en inblick i företagets miljöarbete.
Grupp 7: Per Olof Skoglund  *  Miljöinformation för placerare på börsen
Grupp 8: Pia Nilsson "Strategier för miljöreformer - detaljstyrande lagstiftning och experiment", "Miljö som utmaning för strategiskt lärande", två kapitel ur Dobers & Wolf (1997) Miljöstrategier, N & S. Vad är EMAS och ISO 14001 - och vilka är motiven för att införa dem ?
   

* Papper kommer

Tillbaka
 


This document is maintained by kent.lundgren@ehv.vxu.sekent.lundgren@home.se
Initial version: Mars 2000
Last update: 2000-05-15