Redovisning inom kursen: Miljöekonomi, 10p, vt 2001 (som i sin tur ingår i kursplanen för Miljövetenskap, 40p)

Nedan redovisas de rapporter som tas fram inom kursen och som berörde en del företagsekonomiska aspekter:
 
 
 
  Företagsmiljöekonomi med ett utifrån perspektiv  Företagsmiljöekonomi med ett innefrån perspektiv
Grupp 1: Susanne Andreasson  Aluminium.  Aluminium - Miljö & Profilgruppen AB
Grupp 2: Dorotea Orehovacki-Lamp  Att värna om miljön genom att placera sina besparingar i miljöprofilerade fonder - eller välja ett alternativ som JAK:s bygdebanker.  JAK fonden...
Grupp 3: Aurore Forsmak, Eva Persson  Miljöcertifiering i skogsbruket  En inblick i certifieringen av tre skogliga företag
Grupp 4: Jonas Jonsson  Fjärrvärme - en studie ur ett utifrån perspektiv!  Fjärrvärme - ur tre olika perspektiv 
Grupp 5: Katarina Carlsson, Caroline Johnsson  ISO 14000- ett hållbart koncept i framtiden?  ISO 14000 i ABB
Grupp 6: Helena Frost, Edgar Weibull  Miljöledningssystem - ett utifrånperspektiv på företagens motivation till miljöarbete  EMAS - ett inifrånperspektiv på Södras & Mörrums Bruks miljöarbete
Grupp 7: Pernilla Nordin  Agenda 21 - företagsekonomi med ett utifrån perspektiv  En jämförelse mellan två kommuners arbete med Agenda 21
Grupp 8: Christina Kaspersen  Etiska idéer inom företagen Banco och KPA  Volvo personvagnar och dess miljöarbete
Grupp 9: Maria Lundquist  Miljöstrategier - ett företagsekonomiskt perspektiv - sammanfattning av kapitel 1 och 2 i Dobers &Wollf (1997)  Miljöstrategier - ett företagsekonomiskt perspektiv - sammanfattning av kapitel 5 och 6 i Dobers &Wollf (1997)
Grupp 10: Marika Rantanen  Redovisning av förnyelsebara och icke förnyelsebara energikällor  Karlshamns Energi
Grupp 11: Per-Anders Persson  Skatteväxling-hot eller möjlighet för företagen  Skatteväxling- hot eller möjlighet för företagen?
Grupp 12: Agne Ivarsson  Miljöklassning av personbilar - ett arbete i miljöekonomi  Miljöklassning av bilar

Tillbaka
 


This document is maintained by kent.lundgren@ehv.vxu.sekent.lundgren@home.se
Initial version: Mars 2000
Last update: 2001-05-15