Delredovisning inom kursen: Miljöekonomi, 10p, vt 2002

Nedan redovisas en del av de rapporter som tas fram inom kursen och som berörde  företagsekonomiska aspekter. Varje grupp har antingen valt ett utifrån, eller ett inifrån perspektiv:
 
 
  Företagsmiljöekonomi* med ett utifrån perspektiv  Företagsmiljöekonomi med ett inifrån perspektiv
Grupp 1: Teresé Lundgren & Eva Åberg  Eco-Budget - ett miljöledningssystem för kommunerna  
Grupp 2: Karolina Andersson  Företag och miljöpåverkan - LCA  
Grupp 3: Elisabet Johansson  Lönsamheten hos lantbruk med ekologisk odling  
Grupp 4: Anna Lena Carlsson   Återvining ur ett utifrån perspektiv - med inriktning på återvinning av förpackningar.
Grupp 5: Per  Nilsson    
Grupp 6: Elisabeth Hermansson
Elena Lakso Tesáková
Miljöledningssytem  
* Man kan även tala om naturekonomi (Sören Bergström) i stället för "miljöekonomi" om de företagsekonomiska aspekterna ska lyftas fram.

Grupp 2 opponerar på grupp 1; grupp 3 opponerar på grupp 2.... grupp 1 opponerar på sista gruppen, grupp 6 enligt ovan.
 

Tillbaka
 


This document is maintained by kent.lundgren@sca.comkent.lundgren@home.se
Initial version: Mars 2000
Last update: