Delredovisning inom kursen: Miljöekonomi, 10p, vt 2003

Nedan kommer en del av de rapporter som tas fram inom kursen och som berörde  företagsekonomiska aspekter att redovisas. Presentationerna kommer att ske den sista april. Varje person/grupp har antingen valt ett utifrån, eller ett inifrån perspektiv:
 
 
 Grupp  Företagsmiljöekonomi* med ett utifrån eller inifrån  perspektiv 
1
Martina C L:    lejonbalk@hotmail.com
Malin E:    malin__2@hotmail.com
Anna H:    annahansen79@hotmail.com
  Hemköp
2:
Susanne L:    slant98@student.vxu.se
Henrik L:    henrikliljenberg@hotmail.com
Martina A S:    axelssonmartina@hotmail.com
 LCA
3: (Kalmar)
Anette C:   ac22as@student.hik.se
Matilda E:    lillan1102@spray.se
Petra L:    petra_lundquist@hotmail.com
 ITT Flygts miljöarbete
 4:
Mikael J:    mickej90@hotmail.com
  Vindkraft
* Man kan även tala om naturekonomi (Sören Bergström) i stället för "miljöekonomi" om de företagsekonomiska aspekterna ska lyftas fram.

Grupp 2 opponerar på grupp 1; grupp 3 opponerar på grupp 2.... grupp 1 opponerar på sista gruppen, grupp 4 enligt ovan.
 

Tillbaka
 


This document is maintained by kent.lundgren@sca.comkent.lundgren@home.se
Initial version: Mars 2000
Last update: