Redovisning inom kursen: Miljöekonomi, 10p (som i sin tur ingår i kursplanen för Miljövetenskap, 40p)

Nedan presenteras en del av de rapporter som togs fram inom kursen under våren 1999:
 
 
 
 
Miljöfonder-etik 
Miljöledning 
Grupp 1: Iberth
Miljöfonder / etik och placeringskriterier 
 Företagens miljövärdering
Grupp 2: Mattias, Jonas, Peter
 Miljöfonder
 Miljödrivna företag
Grupp 3: Cristine, Emma, Emma
 Krav på olika typer av miljöfonder
 Södras miljöledningsarbete
Grupp 4: Lisa, Ann-Sofie
 Olika fonders inrikting-
med avseende på etik, miljö och placeringsinriktning
Mc Donalds miljöarbete
Grupp 5: Alf, Mattias
Etiska fonder -
ett sätt att spara och påverka
 Miljöarbete - en positiv investering även för mindre företag
Grupp 6: Emma, Jenny, Carl
 Miljöfonder och Etiska fonder
 SKFs miljöarbete
Grupp 7: Agneta, Anna, Henrietta
Miljö och etik
 Miljöledning- ISO, EMAS
Grupp 8: Carl
*
Sammanfattning av Miljöarbete inom Svensk tillverkningsindustri av Arnfalk & Thidell (1992)
Grupp 9: Lena
**
Miljöledningssystem - en väg mot hållbar utveckling?
* Arbetade tillsammans med Emma och Jenny i första arbetet
** Gjorde ett större miljöledningsarbete, som även innefattade etiska aspekter
 
 
 
 

Tillbaka
 


This document is maintained by kent.lundgren@home.se
Initial version: Mars 1999
Last update: 1999-05-02