Grundläggande organisationsteori

2001-10-15


Klicka här för att starta


Innehållsförteckning

Grundläggande organisationsteori

Ledarteorier/Ledarstilar

Ledarens personliga egenskaper (Schermerhorn et al, 1994:24-25; Rollinson et al, 1998:338, Trait Theory)

Chefs-/ Ledarskap- (Bruzélius & Skärvad)

Management and Leadership (Martin, 1998:424ff)

The management job matrix (Martin, 1998:426)

Chefskap / ”Manager” (Enligt administrativa skolan, Fayol, 1916/1949, Pugh & Hickson, 1993:61)

Vad vet vi om ”managerial work” (Schermerhorn et al, 1994)

Managerial skills and competencies (Schermerhorn et al, 1994:24)

Managementprocessen (Schermerhorn et al, 1994:19ff)

Definitioner av ledarskap

Funktioner i ledarskapet (Buchanan et al, 1997)

Ledare (Adair, 1983, 1990)

Det ”nya” ledarskapet (Buchanan et al, 1997:516ff)

Det nya ledarskapet (Robbins, 1998:369ff, The most recent approaches to leadership, t ex 374)

Ledarteorier/Ledarstilar

Auktoritär, Demokratiskt och Låt-gå ledare (Lewin et al, 1939, Rollinson, 1998; Bolman & Deal)

Teori X och teori Y (av McGregor, jämför Bolman & Deal)

Teori X och teori Y

Individ- / uppgiftsinriktat ledarskap 1 (3)

Individ- / uppgiftsinriktat ledarskap, ”managerial grid” 2 (3) (Blake & Mouton, 1964, i Rollinson et al, 1998:342)

Situationsanpassat ledarskap (Hersey & Blanchard, 1977, 1988, i Schermerhorn el al, 1994:506ff, jämför med Bolman & Deal, 1991/1997:340ff)

Situationsbetingad ledarskapsmodell 3 (3) (Hersey & Blanchard, 1977, 1988, i Schermerhorn el al, 1994:506ff, jämför med Bolman & Deal, 1991/1997:341)

Situationsbetingad ledarskap - kulturens påverkan (Hofstede, 1980, i Rollinson et al, 1998:369ff)

Kvinnligt och manligt (Robbins)

Coachande ledarskap (Robbins, 1998:380)

Makt 1 (2)(B&D, 1997:200ff)

Makt 2 (2) (B&D, 1997:200ff)

Ledarens olika perspektiv

Ledarens olika perspektiv

Effektiva ledarskapet (B&D, 1997:344)

Ineffektiva ledarskapet (B&D, 1997:344)

Strukturell ledare

HR ledare

Politisk ledare

Symbolisk ledare

Författare: Jeanette Eriksson

E-post: kent.lundgren@ehv.vxu.se

Hemsida: http://www.ehv.vxu.se/org/personal/hem/kluehv/undervis/

Hämta källan till presentationen