Jag gjorde Trafikverkts ADEPT15-personlighetstest 2020.

Rapporten består av "delarna": uppgiftsstil, anpassningsstil, prestationsstil, interaktionsstil, emotionell stil och samarbete.
ADEPT-15
Jag tycker ens "personlighet" beskrivs rätt bra ADEPT-15-rapporten, eller Assessios MAP-test

**********************************************

Ett annat verktyg för att "spegla" olika personligheter är MBTI, där 16 personlighetstyper beskrivs.
När jag gjorde testet senast blev jag en ENTP-T personlighet (utvecklat det är möjligt att skilja på ENTP-T och ENTP-A).

Men jag tycker nog ändå att en "controller"-testuppgift som ska ska utföras innan en intervju kan ge än mer för att "spegla" personlighet och förmåga.

Tillbaka till hemsidans framsida.


här visas fåglarna

View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile on Linkedin

Kent Lundgren
Hjalmar Gullbergs väg 12
244 66  LUND
070 606 9876
E-post lundgren.kentt@gmail.com

här visas en skog
This document is maintained by lundgren.kentt@gmail.com
Initial version: Nov 1995
Last update: