Vad är Positiv Psykologi?
Positiv Psykologi innebär vetenskapen bakom styrkor och personlighetsdrag som gör det möjligt för individer och samhällen att utvecklas och växa. Positiv Psykologi som tema utgår från att människor vill leva meningsfulla liv, ägna sig åt att utveckla sina styrkor och egenskaper, samt att öka upplevelserna av social samvaro, arbete och fritid. (källa)

Positiv Psykologi (PP) är ett forskningsområde initierat av Martin Seligman och Míhály Csíkszentmihályi i slutet av 1990-talet. Professor Seligman valde PP som fokus under sitt ordförandeskap i APA (American Psychological Association) 1998 och många ser hans första tal som ordförande som en vändpunkt för psykologin. Olika konferenser följde och därmed också flera olika publikationer. 2006 lanserades en ny tidskrift ”Journal of positive psychology”. Flera universitet erbjuder numera positiv psykologi som kurs. Över 800 studenter sökte kursen vid Harvard University (till ht-06) vilket gör det till den mest eftertraktade kursen i universitets historia. Intresset har spridit sig utanför universitetssfären; t ex ägnade Time Magazine mer än 60 sidor åt ämnet i en av deras utgåvor i januari 2005. (källa)

Till Positiv Psykolog har Authentic happiness knytits. Där kan man göra flera "tester" för att få reda på sina styrkor. Bl a ett som kallas Virtues In Action (VIA). Det är möjligt att registrera sig gratis. I VIA testet får man svara på 240 frågor sen får man sina styrkor rangordnade. Utdrag från authentichappiness.com hemsidan:

Dr. Seligman is Director of the University of Pennsylvania Positive Psychology Center and  founder of Positive Psychology, a new branch of psychology which focuses on the empirical study of such things as positive emotions, strengths-based character, and healthy institutions. His research has demonstrated that it is possible to be happier — to feel more satisfied, to be more engaged with life, find more meaning, have higher hopes, and probably even laugh and smile more, regardless of one’s circumstances.

I en magisteruppsats, Någon måste ta hand om friska människors vilsenhet : Coaching - en framtidens arena för psykologer?, undersöks om positiv psykologi kan bilda en teoretisk grund för coaching.


Tillbaka till min coachingframsida.


här visas fåglarna


Kneippgatan 23
602 36  NORRKÖPING
Tfn +46 -(0)11-23 75 22
070 606 9876
E-post kent.lundgrenn@telia.com
 


här visas en skog View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile
This document is maintained by kent.lundgrenn@telia.com
Initial version: Nov  2008
Last update: