Lönsamhet för 1000 MW kärnkraftsverk, samt kostnad per kWh, kan räknas ut med en kalkyl.Kalkylen ovan har samma struktur som en vindkraftskalkyl (4MW).
Det är lättare att hitta trovärdiga indata till vindkraftskalkyler, men det borde gå att även få bra indata, bra uppskattningar, till kärnkraftskalkyler.
Ni som läser detta får gärna hjälpa mig!
I en vindkraftskalkyl har jag antagit lägre kalkylränta (5 %) jämfört med kärnkraftskalkylen (8%).
Med ovanstående förutsättningar kan det konstateras att kostnaden blir 40 öre/kWh, dvs samma kostnad per kWh som för vindkraft.Tlll slut kan nämnas några bloggar, om ekonomi, och om miljöfrågor.

Tillbaka till hemsidans framsida.


här visas fåglarna

This document is maintained by lundgren.kentt@gmail.com
View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile on Linkedin
Initial version: Sept 2022
Last update: