Lönsamhet för 4 MW vindkraftverk, samt kostnad per kWh, kan räknas ut med en kalkyl.
Lättast för att se helheten och kunna ändra indata (gulmarkerat) är att klicka här och öppna upp hela kalkylarket i separat flik.


Ovanstående kalkyl finns även redovisad i en bloggpost.

Läs mer om en uträkning för ett 3 MW från 2014

Samma "kalkylstruktur" som ovan, med andra indata, har använts för att räkna ut den kalkylerade elkostnaden för kärnkraft.
Det kan konstateras att den kalkylerade kostnaden är ungefär samma för vindkraft och kärnkraft, 40 öre/kWh (med det förutsättningar som anges i kalkylen).

Här - gamla nyckeltal för vindkraft i Sverige, mellan 2012 och 2016.
Tlll slut kan nämnas några bloggar, om ekonomi, och om vindkraft.

Tillbaka till hemsidans framsida .


här visas fåglarna

This document is maintained by lundgren.kentt@gmail.com
View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile on Linkedin
Initial version: Sept 2022
Last update: