Sista gången kommer att sammanfatta och återknyta till det vi pratade om första gången
Har vi följt coachingkontraktet och den arbetsprocess som vi pratade om i början,
hur har ditt livshjul utvecklats och har du fått mer kännedom om dina värderingar?

Frågor som vi kommer gå igenom:

Vad har du lärt dig om dig själv?
Vad har du uppnått eller gjort?
När blev du som mest överraskad av dig själv?
Vad har förändrats i din relation till andra?
Vad var du särskilt nöjd med i coachingsamarbetet?
Vad fungerade inte?
Vad kan du tänka dig mer eller mindre av?
Vad ska du bygga vidare på av det du har erfarit och lärt dig?
Hur ska du hålla processen "levande" framöver?

Du får även jättegärna fylla i mitt feedbackformulär och skicka tillbaka till mig.

Tillbaka till min coachingframsida.

här visas fåglarna
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
länkcheck


Kneippgatan 23
602 36  NORRKÖPING
Tfn +46 -(0)11-23 75 22
070 606 9876
E-post kent.lundgrenn@telia.com
 


här visas en skog View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile
This document is maintained by kent.lundgrenn@telia.com
Initial version: Nov  2008
Last update: