Energikalkyler

Kent Lundgren

Elanvändningen kommer troligen öka framåt. Svenskt näringsliv förutspår t ex ett elbehov om 240 TWh/år år 2045.
Vilket är ung 100 TWh el mer per år jämfört med idag.

För att tillföra mer el så behöver man bygga mer anläggningar för energiomvandling,
och för att göra dessa satsningar så görs ofta ekonomiska kalkyler för att räkna ut kostnad och lönsamhet.

Här visas på möjligheten att kalkylera kostnaden för olika sätt att omvandla energi (t ex vindkraft och kärnkraft).
Det som behövs är en rigid kalkylmodell som kan "anpassas", dvs ändra indata, för olika sätt att omvandla energi.

Nedan länkas till två kalkyler: QR-koder till ovanstående kalkyler.

Båda kalkylerna är gjorda i samma kalkylmodell.
Det som ändras är indata som t ex: investeringsutgift per MW, kapacitetsfaktor, avskrivningstid, kalkylränta, underhållskostnad med mera...


Tlll slut kan nämnas några bloggar, om ekonomi, och om "miljöfrågan".

Tillbaka till hemsidans framsida .


här visas fåglarna

This document is maintained by Kent Lundgren
View Kent Lundgren's LinkedIn profile View Kent Lundgren's profile on Linkedin
Initial version: Sept 2022
Last update: